Leader các DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

299/3a lý thường kiệt
Thương lượng Hết hạn 8 tháng

CHI TIẾT CÔNG VIỆC

Người dẫn dắt đội nhóm đi về 3 gốc rễ!
CÁC DỰ ÁN CẦN NGƯỜI TÂM HUYẾT XÂY DỰNG:
Thư viện cộng đồng và sách cho trại giam
Câu lạc bộ tam bảo
Trường học trong chùa
Điều kiện: đạt từ 9/12 các tiêu chí sau:
Đã học qua lớp Chánh Kiến 1 (Đánh thức ý nghĩa cuộc đời) ít nhất 1 lần
Tham dự ít nhất 1 khoá thiền Vipassana
Cam kết mang giá trị 3 gốc rễ vào từng hành vi và nếp nghĩ
Hướng đội nhóm về mô hình tự quản xanh ngọc
Hướng đến thuần hoá cái tôi
Quyết liệt, dám nghĩ dám làm, không sợ sai, không sợ thử thách
Đã từng lead đội nhóm từ 5 người
Dám sống tử tế và đầy cống hiến, vị tha lớn hơn vị kỷ
Xem bình an trong tâm hồn lớn hơn tiền bạc vật chất
Tinh thần sẵn sàng hợp tác cùng đội nhóm
Không ngại thay đổi để sửa mình
Thích quan sát và suy ngẫm các hiện tượng trong cuộc sống
Nhận được:
Tự quyết định lương theo hiệu quả cống hiến và hoàn cảnh gia đình
Được sống trong môi trường tam bảo
Học những đạo lý sống sâu sắc
Phát triển bản thân tốt hơn mỗi ngày
Mất mát: Thời gian để áp suất thành kim cương
Nơi làm việc: linh động theo dự án

Hồ Chí Minh