Đơn Ứng Tuyển

ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN

Bước 1: Hãy đặt tay lên tim và nhắm mắt lại đọc thầm : “TÔI CAM KẾT TRUNG THỰC ĐẾN TẬN CÙNG trong tất cả câu trả lời của chính tôi”

Bước 2: Đọc kỹ hệ giá trị của chúng tôi

Bước 3: Tải file BM03-PhongVan-NhanSu-200-cau-hoi về máy và chú tâm điền thật nghiêm túc

Bước 4Trả lời các câu hỏi phía dưới và đính kèm file (BM03-PhongVan-NhanSu-200-cau-hoi sau khi đã điền) bằng cách nhấn Choose File

Bước 5Kiểm tra lại thật kỹ trước khi nhấn GỬI HỒ SƠ 

Chúc các bạn cộng sự luôn an lạc và gieo được nhiều HẠNH lành – gặt nhiều PHÚC lớn!